Skip til hoved indholdet

Læs mere


Vi er i gang med en gennemgribende renovering i én af vores ældre afdelinger i Holbæk – Labæk/Fjordgården, hvor beboerne skal genhuses i en periode.

 

Vi har derfor søgt og fået dispensation af Holbæk kommune til midlertidigt at sætte ventelisterne i Holbæk i bero i renoverings-perioden – formentlig frem til efteråret 2024. Det betyder for dig som boligsøgende, at du frem til sommeren 2024 ikke vil modtage/eller i begrænset omfang vil modtage boligtilbud i Holbæk by.

 

Når genhusningen er overstået, vil boligerne i Holbæk by igen udlejes på normale vilkår.

 

Din placering på ventelisten kan ændre sig

Du kan opleve, at dit nr. på ventelisten bliver højere