Skip til hoved indholdet

Handelsbetingelser


 • Du køber retten til at stå på venteliste til en/eller flere boliger i en af VAB's afdelinger. Med opskrivningen følger ingen garanti for, hvornår du bliver tilbudt en bolig.

 • Opskrivningsgebyret dækker 1 års opskrivning på ventelisten. Det koster 250,00 DKK. incl. moms og afgifter. Hvert år vil du modtage et indbetalingskort på et ajourføringsgebyr på 150,00 DKK. Dette skal indbetales, hvis du fortsat ønsker at stå på ventelisten, ellers vil du automatisk blive slettet.

  Opskrivning til ungdomsboliger er gratis.

  Opskrivning til ældreboliger varetages af den kommune, som boligen er beliggende i. Kontakt derfor den pågældende kommunen for mere information.

 • Når opskrivning sker via internettet skal betalingen ligeledes foregå via internettet med betalingskort. Hvis du ikke har mulighed for dette, kan du få tilsendt et girokort.
  Bemærk, at du først er aktiv søgende, når betalingen er gennemført.

  Følgende betalingskort accepteres:

  Mobilepay trækkes ud af Danske Bank - og får nyt logo

 • Klik på linket "Skriv dig op" og udfyld formularen. Herefter modtager du en mail med dine login oplysninger. Hvis du vælger at betale med girokort, fremsendes dette.

  Opnoteringen er personlig og kan kun overdrages til ægtefælle/samlever ved dødsfald - altså ikke ved skilsmisse.

 • Har du skrevet dig på venteliste og betalt opskrivningsgebyret, er aftalen bindende i 1 år. Det er ikke muligt, at få refunderet beløbet. Der er ingen reklamationsret, idet det er en serviceydelse du køber og ikke en fysisk vare.

Håndtering af persondata


 • Persondata er alle slags informationer, som kan henvise til dig. Hvis du ikke ønsker, at vi skal behandle dine persondata, kan det blive problematisk at opretholde og behandle dit medlemskab eller lejerforhold i VAB.

  VAB har som dataansvarlig truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at forhindre, at dine persondata hændeligt eller ulovligt bliver offentliggjort, misbrugt, slettet eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

 • På MitVAB er det vigtigt, at du forholder dig til nogle samtykker.

  Samtykket er frivilligt, og det har ingen konsekvenser for dig, hvis samtykke ikke gives, kun gives til enkelte punkter eller senere tilbagekaldes.

  Tilbagekaldelse af samtykket kan til enhver tid ske ved at rette henvendelse til VAB.

  Når du samtykker til at vi må behandle dine personoplysninger, har du nogle rettigheder i medfør af persondataforordningen. Du kan læse om dine rettigheder her:

  Du har ret til:

  • At opnå indsigt i dine personoplysninger
  • At få berigtiget dine registrerede personoplysninger
  • At få slettet personoplysninger om dig selv
  • At få udleveret dine personoplysninger mhp. at overflytte til en anden dataansvarlig (dataportabilitet)
  • At gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger
  • At få begrænset behandlingen af dine personoplysninger


  Når du henvender dig med en anmodning om at gøre brug af ovenstående rettigheder, vil vi svare dig indenfor en måned. Hvis vi ikke kan imødekomme din anmodning, får du en begrundelse for det.

  For at gøre brug af dine rettigheder, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du henvende dig til os på vab@vab.dk

  Hvis du efterfølgende er utilfreds med måden, hvorpå vi behandler dine oplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet.

Skriv dig op

Opret dig som boligsøgende og start din boligsøgning allerede idag