Skip til hoved indholdet

Læs mere


 • SMS-servicen bruger vi, når der skal gives korte beskeder til vores lejere. Det kan f.eks. være, hvis der akut bliver lukket for vandet pga. et sprunget vandrør eller andet.

  Derfor anbefaler vi, at du benytter denne service. Du kan læse mere om SMS-service her.

 • På MitVAB under "afdelingsdokumenter" finder du råderetskataloget over din afdeling.

  Du kan også læse mere om råderetten ved at trykke her.

 • Udfyld blanketten "installationsret" som du finder på MitVAB.

  Du skal være opmærksom på følgende:

  • Lejer betaler selv for alle udgifter forbundet med installationen, samt for drift og vedligeholdelse af både installation og hvidevarer, som lejer selv har indkøbt og installeret. Lejer har også det fulde erstatningsansvar, hvis der sker skader på grund af installationen.

  • Ved vandskade skal lejer selv betale for skader på sit indbo, samt evt. underboens/naboens indbo. Lejer hæfter også selv for udgifterne til en eventuel genhusning eller afrensning af indbo.

  • Hvidevarer, som er installeret af lejer, er lejers personlige ejendom og skal fjernes ved fraflytning. Installationen giver ikke ret til godtgørelse, hvis lejer fraflytter lejemålet.

  • Fjernes et underskab, skal skabet opbevares tørt i eget rum til evt. senere montering ved fraflytning.

  • Alle ændringer skal reetableres ved fraflytning, medmindre der foreligger anden aftale.

  • Alle udgifter til reetablering ved fraflytning afholdes af lejer.
 • Når du bor almen til leje har du mulighed for at bytte bolig med en anden lejer. 

  Du har også mulighed for at fremleje hele boligen eller kun et værelse.

  Du kan læse mere om boligbytning og fremleje her.

 • Nedenfor kan du se i din kommune, hvornår der afhentes storskrald på netop din vej.

  Holbæk kommune

  Odsherred kommune

  Kalundborg kommune

  Sorø kommune

  Slagelse kommune

  Lejre kommune

  Køge kommune

  Ringsted kommune

 • Løber vandet i dit toilet eller drypper vandhanen, skal du enten kontakte:

  • Din vicevært (hvis der er en viceværtsordning i din afdeling)
  • Din beboerformand (hvis ikke der er en viceværtsordning i din afdeling)
  • Teknisk afdeling i VAB (hvis der hverken er en beboerformand eller en viceværtsordning i din afdeling)

   
  På MitVAB kan du se under "Min afdeling", hvem du skal kontakte.

 • Trænger din ringeklokke til et nyt batteri, skal du selv købe et batteri og selv skifte det i ringeklokken.

 • Som lejer i VAB har du en vis medbestemmelse og medindflydelse. Til det årlige afdelingsmøde har du mulighed for at stille dig op til valg i afdelingsbestyrelsen.

  Du kan læse mere om beboerdemokratiet ved at trykke her.

Log på MitVAB