Skip til hoved indholdet

Læs mere


 • I en almen boligorganisation er der mange, der træffer beslutninger. I boligafdelingen er det afdelingsmødet og afdelingsbestyrelsen. Det er afdelingsmødet, der er den øverste myndighed i boligafdelingen. Alle beboere har adgang til og stemmeret på afdelingsmødet.

  Vi arbejder hele tiden med videreudvikling af beboerdemokratiet. For at det skal fungere godt, må mange af beboerne i en boligafdeling være aktive. Du har indflydelse, så derfor opfordres du til at møde op og deltage i debatten, når der indkaldes til afdelingsmøde.

 • Repræsentantskab varetager boligorganisationens overordnede anliggender som fx:

  • Beslutning om byggepolitik
  • Køb eller salg af boligorganisationens ejendomme
  • Godkendelse af boligorganisationens og afdelingens årsregnskab
  • Godkendelse af boligorganisationens vedtægter.

   

  På det årlige møde vælges organisationsbestyrelsen.

  Organisationsbestyrelsen har det overordnede ledelsesansvar for boligorganisationen og dens afdelinger og er økonomisk og juridisk ansvarlig for hele boligorganisationen. Det betyder at ansvaret for driften, udlejningen, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og daglig administration henhører under organisationsbestyrelsen.

  Organisationsbestyrelsen ansætter normalt en direktør eller en forretningsfører til at stå for den daglige ledelse af boligorganisationen.

 • På afdelingsmødet, som typisk afholdes i april måned, vælger beboerne en afdelingsbestyrelse som har den daglige kontakt til VAB. På afdelingsmødet forelægges regnskab og det kommende års budget og dermed husleje for beboerne.

  Beboerdemokratiet er efter VAB’s opfattelse grundstenen i hele den måde vi driver vores boligafdelinger på. Beboerne har fuld indsigt i, hvad deres husleje bruges til, og det er beboerne som vedtager budgettet. Det vil sige at de træffer afgørelse om vedligeholdelse, fornyelse og forbedringer, der skal foretages. Beboerne fastlægger også regler om fælles områder som beboerlokaler, vaskerier, legepladser, de grønne områder og mange andre ting i hverdagslivet i afdelingen.

  Afdelingsbestyrelsens vigtigste opgave er at sætte sig ind i afdelingens drift og på et afdelingsmøde forelægge de andre beboere, hvilke arbejder og aktiviteter afdelingsbestyrelsen skønner, bør igangsættes i afdelingen.

  Ved større spørgsmål, som for eksempel iværksættelse af større vedligeholdelsesarbejder, udskiftning af døre, vinduer og køkkener m.m., holdes ofte flere møder. Også her er det beboerne som via demokratiet har den fulde indflydelse.

Vil du vide mere?


 • Ny i afdelingsbestyrelsen

  Læs mere om afdelingsbestyrelsens opgaver

 • Medlem af organisationsbestyrelsen

  Læs mere om organisationsbestyrelsens opgaver

 • VAB´s organisationsbestyrelse

  Her kan du se VAB´s organisationsbestyrelse

Har du problemer med at logge på MitVAB?

Få hjælp til at logge nemt på MitVAB