Skip til hoved indholdet

Læs mere


 • Du opsiger din bolig via opsigelsesblanketten, som du finder på MitVAB under "Mine henvendelser". For at logge på MitVAB, kan du benytte linket i den blå boks nederst på denne side.

 • Familie- og ældrebolig samt værelse
  Bor du i en familie- eller ældrebolig eller på et værelse, har du i følge lejeloven et opsigelsesvarsel på 3 måneder gældende fra den første hverdag i måneden.

  Det vil sige, hvis VAB modtager din opsigelse d. 7. april, skal du betale husleje inkl. forbrug indtil d. 1. august.

  Vær opmærksom på at der er en istandsættelsesperiode på 14 dage, hvor du som fraflytter hæfter for husleje inkl. forbrug. 

  Ungdomsbolig
  Bor du i en ungdomsbolig, er opsigelsesvarslet 6 uger frem til den første i måneden.

  Det vil sige, hvis VAB modtager din opsigelse d. 7. april, tæller du 6 uger frem og "runder op" til den næstekommende første i måneden - altså hæfter du for husleje inkl. forbrug indtil d. 1. juni.

  Plejebolig
  Bor du i en plejebolig, har du 1 måneds opsigelsesvarsel.


  Du kan se i din lejekontrakt øverst på side 2, hvilken boligtype din bolig er.

 • Du kan godt flytte før opsigelsesvarslet, men det er "et sats" at gøre dette. Kan vi ikke genudleje din bolig til den oplyste fraflytningsdato (hvor din bolig skal afleveres tømt og rengjort ved et fraflytningssyn – uanset om den er udlejet eller ej), vil du hæfte for husleje inkl. forbrug indtil boligen er genudlejet – dog max. 3 måneder.

 • Hvis du betaler aconto el, vand eller varme til VAB, vil målerne blive aflæst i forbindelse med din fraflytning. Dog vil du først modtage din forbrugsopgørelse, når årsregnskabet foreligger.

 • Hvis du betaler forbrug direkte til forsyningsselskabet, skal du selv opsige aftalen. Hvis du derimod bliver opkrævet aconto beløb for forbrug via huslejen, skal du ikke gøre noget.

 • Du kan forvente at modtage din flytteafregning 6-8 uger efter fraflytningssynet.

 • Har du indbo i lejemålet, som du gerne vil sælge/videregive til den nye lejer, kan du lave en aftale med vedkommende. Det kunne f.eks. være gardiner, persienner, opvaskemaskine, skab på badeværelset mm.

  Der er tale om en aftale mellem dig og den nye lejer. VAB har intet med dette at gøre.

  Der skal foreligge en skriftlig aftale herom, som vises på fraflytningssynet. Vær også opmærksom på, at effekterne skal være pillet ned og placeret i skabe i lejligheden eller i kælderrum/udhus, så håndværkerne kan komme til at istandsætte lejemålet.

  Du kan hente blanketten her

 • Når du fraflytter din bolig skal den været ryddet og rengjort i alle rum inden fraflytningssynet, og de ting, der hører til boligen, skal naturligvis blive.

  Det gælder eksempelvis fastmonterede dele som lamper og spejl i badeværelset. Det gælder også køleskab, komfur og emhætte, som hører til boligen.

 • Vi opfordrer dig til at være med til synet af din bolig. Men du bestemmer selvfølgelig selv.
  Hvis du er med på synet skal du medbringe alle nøgler, brikker og vaskekort/brik til boligen på synsdagen.

  Hvis du vælger at blive væk, er det vigtigt vi har modtaget nøglerne, så vi kan komme ind i boligen. Hvis ikke nøglerne er modtaget, vil du blive opkrævet for en oplukning af boligen med låsesmed.


  Du mødes med en synsinspektør i boligen og I går sammen igennem boligen. 

  Inspektøren vurderer, hvilke istandsættelsesarbejder der evt. skal iværksættes i forbindelse med din fraflytning.

  Istandsættelsen deles i tre kategorier:

  • Normalistandsættelse, som er maling af loft, vægge og håndværkerrengøring
  • Mislighold, som dækker skader eller forringelser af det lejede, der er opstået som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse og uforsvarlig adfærd.
  • Afdelingens andel, som er de arbejder, der laves på afdelingens regning


  Du får et foreløbigt overslag på istandsættelsen under synet.

Vil du vide mere om fraflytningssynet?